Zbirka tehničke baštine

Tehnička zbirka godinom osnivanja (1993) i hronološkim periodom koji obuhvata (od 1769) najmlađa muzejska zbirka sastoji se iz dva osnovna dela, unutar kojih postoje grupe predmeta. Zbirku čine predmeti tehničke kulture manjih dimenzija, fotografije i dokumentacija, koji se čuvaju ili izlažu u enterijeru, kao i predmeti iz grupe rudarske, metalurške i mašinske opreme postavljeni u Park muzeju istog naziva. Za muzejsku specijalizaciju posebno značajni su predmeti nastali u proizvodnom procesu Rudarsko topioničarskog basena poput anode i katode bakra, poluga plemenitog metala, kasa Francuskog društva borskih rudnika (težine tri tone), kao i kolekcija livačkih lonaca.