Srednjovekovna

Srednjovekovna arheološka zbirka sadrži predmete materijalne kulture koji pripadaju periodu od 6. do 16. veka, odnosno, od rane Vizanzije do perioda Turske dominacije.


Najveći broj predmeta dospeo je u Zbirku putem otkupa i poklona, a manji broj sa arheoloških iskopavanja srednjovekovnih lokaliteta na teritoriji opštine Bor.


Najzastupljenija vrsta predmeta pripada rudarskom alatu i opremi iz 13-14. veka, odnosno iz perioda naseljavanja nemačkih rudara Sasa u ove krajeve i iz 15-16. veka,  koji ilustruju način rudarenja u vreme turske vlasti.


Pored rudarskog alata, Zbirka sadrži i neke izuzetno lepe primerke srednjovekovnog nakita, oružja, predmete vezane za religiju, kao i nekoliko primeraka jednostavnijih keramičkih posuda rađenih na sporom vitlu.


Deo Srednjovekovne arheološke zbirke čini i bogata Numizmatička zbirka, prvenstveno  vizantijskog čankastog novca s kraja 12. i početka 13. veka i nekoliko primeraka srpskog i evropskog srebrnog novca iz 14. i 16. veka.