Projekti

Dvodimenzionalna skulptura

Projektom Dvodimenzionalna skulptura planirano je obogaćivanje i osavremenjivanje Umetničke zbirke odnosno kolekcije savremene skulpture nastale u Umetničkoj koloniji "Bakar". U okviru projekta planiran je otkup crteža umetnika koji su stvarali i realizovali svoja dela u koloniji i to: Dragoslava Krnajskog, Milana Blanuše, Nikole Kolje Milunovića, Gordane Kaljalović, Davora Dukića, Marka Vukše, Nikole Macure, Nevene Popović, Milana Stošića i Leposave Milošević Sibinović.

Ovaj projekat predstavljaće sintezu i korespondiranje datog crteža i skulpture u slobodnom prostoru. Autor projekta je Danijela Matović, viši kustos Zbirke istorije umotnosti.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja RS na konkursu za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti u 2014. godini.

 

Konzervacija i restauracija keramičkih predmeta iz Praistorijske i Antičke zbirke Muzeja rudarstva i metalurgije u Boru

Konzervacija i restauracija keramičkih predmeta iz Praistorijske i Antičke zbirke Muzeja rudarstva i metalurgije u Boru je trogodišnji projekat rađen u saradnji sa Centralnim institutom za konzervaciju u Beogradu, a uz finansijsku podršku Ministarstva kulture i informisanja RS i opštine Bor. Projektom je planiran konzervatorsko-restauratorski tretman na 33 keramička predmeta, ali je usled smanjenih finansijskih sredstava obavljen konzervatorski tretman na 15 predmeta.

Konzervacija je obavljena u cilju zaštite, očuvanja i bolje prezentacije arheoloških predmeta, s obzirom da su prethodnim pregledom konstatovana oštećenja nastala zbog starosti i slabljenja hemijskih veza materijala za konzervaciju, što ne samo da je ugrožavalo fizičku stabilnost predmeta, već je narušavalo izgled predmeta i onemogućavalo rukovanje istim. Konzervirani predmeti biće izloženi u okviru stalne muzejske postavke i na taj način postati dostupni široj javnosti čime se doprinosi popularizaciji lokalnog kulturnog nasleđa.

Projekat je realizovan u periodu od 2012. do 2014. godine.

Bor i Majdanpek, kulturna stratigrafija praistorijskih lokaliteta na prostoru između Đerdapa i Crnog Timoka

Projekat ’’Bor i Majdanpek, kulturna stratigrafija praistorijskih lokaliteta na prostoru između Đerdapa i Crnog Timoka’’ predstavlja izradu publikacije monografskog tipa u kojoj zajedno učestvuju Muzej rudarstva i metalurgije u Boru i Arheološki institut u Beogradu. Ova monografija je deveta u nizu u okviru serijala ’’Arheološka građa Srbije’’.  Publikacija predstavlja  u stručnom, odnosno, naučnom smislu, neku vrstu priručnika za proučavanje arheološke građe praistorijskog perioda i formiranja arheološke karte istočne Srbije sa naglaskom na korpusu nalaza iz Lazareve pećine kod Zlota koji je do danas sumarno i parcijalno predstavljen stručnoj i široj javnosti, a sa druge strane, bi predstavljala zanimljivo i veoma poučno štivo za publiku koja pokazuje interesovanje za arheologiju.

Realizacija ovog projekta je predviđena jednogodišnjim planom tokom 2014. Godine, a sredstva za izradu pomenute publikacije obezbedilo je Ministarstvo kulture i informisanja RS.

Profesionalna digitalizacija podataka P.D.P. produkcija, zaštita i promocija podataka

Projekat ''Profesionalna digitalizacija podataka P.D.P. produkcija, zaštita i promocija podataka'' iz oblasti zaštite, očuvanja i prezentacije muzejskog nasleđa,  finansira Opština Bor a sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Muzej rudarstva i metalurgije ''Bor'' Bor, kao ustanova specijalizovano-kompleksnog tipa, za prikupljanje, čuvanje, izučavanje rudarstva i metalurgije, raspolaže fondom koji je od kulturnog značaja za savremeni oblik vođenja dokumentacije. Projekat sadrži tehnički i medijski nacrt i plan realizacije u više faza.    

Projekat je započet u 2013. godini.  

 

Konzervacija metalnog materijala iz antičkog i srednjovekovnog perioda

Konzervacija metalnog materijala iz antičkog i srednjovekovnog perioda je jednogodišnji projekat  koji je finansiralo Ministarstvo kulture RS – Sektor za zaštitu kulturne baštine za finansiranje programa sprovođenja mera tehničke zaštite na pokretnim kulturnim dobrima.

Projektom su konzervirana 359 predmeta. Većina ovih predmeta nalazili su se u  arheološkoj zbirci više od 30 godina i nikada nisu bili konzervatorski tretirani do tada, tako da su bili u jako lošem stanju. Konzervacijom je omogućeno njihovo izlaganje, publikovanje...

Projekat je realizovan 2008. godine.

 

Sačuvaj i pokaži

Projektom ''Sačuvaj i pokaži'', urađeno je bolje osvetljenje, postavljene su video kamere u enterijeru partera i ispred muzeja, kao i reflektori na ulazu u muzej. Postavljena je dekorativna rasveta ispred Konaka kneza Miloša u Brestovačkoj banji.

Projekat je realizovan sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije 2008. godine.

Video nadzor u Konaku kneza Miloša u Brestovačkoj Banji

Realizacijom projekta ''Video nadzor u Konaku kneza Miloša u Brestovačkoj Banji'' postavljene su video kamere u enterijeru i eksterijeru Konaka kneza Miloša i uvedena telefonska linija.

Projekat je finansiralo je Ministarstvo kulture Republike Srbije 2006. godine. 

Konzervacija eksponata u Park muzeju

Realizacijom projekta ''Konzervacija eksponata u Park muzeju'' konzervirana su, prvi put posle deset godina, 22 muzejska eksponata u Park muzeju, a predstavljaju deo rudarske, metalurške i mašinske opreme iz Rudarsko - topioničarskog basena Bor.

Projekat je urađen sredstvima Ministarstva kulture Republike Srbije 2006. godine. 

Oblast Bora i Crne reke u antici i srednjem veku

''Oblast Bora i Crne reke u antici i srednjem veku'' je višegodišnji arheološki projekat koji Muzej rudarstva i metalurgije realizuje u saradnji sa Istorijskim muzejem Srbije u Beogradu, uz finansijsku podršku opštine Bor. Ovim projektom planirano je da se registruju nova i provere ranije notirana antička i srednjovekovna nalazišta u slivu Crnog Timoka, kao i u ostatku teritorije opštine Bor, za koju se opravdano može pretpostaviti da je u kasnoj antici, ali i tokom značajnog dela srednjeg veka, kao i zasigurno u turskom periodu, bila zasebna adminisratvno- organizaciona celina, koja se morala bazirati na rudarstvu kao osnovnoj privrednoj delatnosti. Projekat se sastoji iz dve faze: površinskog prospektovanja terena (mart-april ili oktobar-novembar)  i sondiranje posebno indikativnih lokaliteta (juli-avgust). Prioritet imaju ugrožena nalazišta, a posebno ona za koja se zna ili će tek biti utvrđeno da su već u velikoj meri oštećena.

Stručnu ekipu čine: Dušica Nikolić i Marija Jovičić, rukovodioci projekta iz Muzeja rudarstva i metalurgije i Marko Vuksan, viši kustos arheolog iz Istorijskog muzeja Srbije. Realizacija projekta je započeta 2009. godine, a planirano je da traje do 2019. 

Istraživani lokaliteti su: Šetaće u Zlotu, Kriveljski kamen-kamenolom i Kriveljski kamen, rimski bunar-groblje u Krivelju, Markov kamen u Donjoj Beloj Reci, dok je površinska prospekcija terena urađena u atarima sela Krivelj, Zlot i Šarbanovac.

Arheološka istraživanja lokaliteta Ružana u Banjskom polju

Istraživanje arheološkog nalazišta Ružana u Banjskom polju kod Brestovačke banje predstavlja višegodišnji projekat koji sprovodi Muzej rudarstva i metalurgije u Boru u saradnji sa Arheološkim institutom u Beogradu. Ova istraživanja, započeta 2013. i predviđena da traju do 2017. godine (lokalitet predstavlja praistorijsko i antičko naselje pozicionirano u južnom delu urbane zone današnjeg borskog gradskog naselja Banjsko polje na uzvišenju iznad potoka Ružana), imaju za cilj da se stručnim i naučnim metodama jasnije definiše i publici približi antička i praistorijska prošlost Bora i njegove bliže okoline, a posebno period mlađe praistorije, odnosno metalna doba - bronzano i gvozdeno (II - I milenijum stare ere). Pored upoznavanja sa opštim socio-ekonomskim i kulturološkim aspektima tog doba na ovom području, poseban akcenat se stavlja na proučavanje drevne metalurgije, kao glavnog faktora nastanka i razvoja brojnih naselja u vreme mlađe praistorije u Boru i njegovom neposrednom zaleđu.

Ova istraživanja finansirana su od strane opštine Bor.

Tamna strana - TENDER

Projektom Tamna strana - TENDER predviđen je otkup kolekcije fotografija Đorđa Odanovića nastalih u Rudarsko-topioničarskom basenu Bor. Motivisan interesovanjem za jedno novo tumačenje termina ''tender'', autor osvetljava drugu stranu ove značajne tržišne tvorevine. Postojanje i figuriranje ovog prodajnog oglašavanja odavno poznatog u kapitalističkom ekonomskom sistemu, sada se aktuelizuje kako na našoj, tako i na ekonomsko-političkoj sceni svih istočno evropskih zemalja, dobijajući nova i promenjena značenja u kontekstu promene društvenog uređenja.

Kolekcija obuhvata 10 fotografija (60 x 80 cm) i to portrete radnika u ambijentu njihovog radnog okruženja, kao i fotografije devastiranih objekata – konstrukcija stare fabrike za preradu metalne rude. Oba motiva su digitalnom štampom prenesena na podlogu aluminijuma kao deo produkcije ove fabrike.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja RS na konkursu za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti u 2015. godini.

Autor projekta je Danijela Matović, viši kustos Zbirke istorije umetnosti.

Produkcija Darinke Pop-Mitić DVA ŠTRAJKA

Arhivsko-likovna produkcija Darinke Pop-Mitić pod nazivom "Dva štrajka" ima za cilj uporednu analizu radničkih štrajkova u Boru i Starom trgu na Kosovu 1988. godine. Kroz medij grafike, koristeći filmsku montažu i esejistički narativ, rad prati pretvaranje socijalnog bunta u proizvodnju etničke homogenizacije. Takođe, rad ima za cilj da kroz medij crteža i kolaža reaktuaelizuje bogatu foto dokumentaciju grada Bora, posebno Muzeja rudarstva i metalurgije sa fokusom na gorepomenuti period.

Namera projekta je da podrži kritičku dimenziju umetničkog delovanja i da na primeru intervencija u narativima pokaže i uputi umetnike kako je moguće da umetnik kritički i analitički promišlja društvo i sistem kulture u kojem deluje.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja RS na konkursu za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti u 2015. godini. Autor projekta je Danijela Matović, viši kustos Zbirke istorije umetnosti.

Produkcija Milice Ružičić BORSKI PUDING

Produkcija radova Milice Ružičić pod nazivom Borski puding nastala je u Boru tokom 2014. godine u okviru projekta Eskamotaža-Striptiz slobode autora Gorana Milenkovića, Narodna biblioteka Bor. Projekat je zamišljen kao kritički osvrt i reinterpretacija mape grafika Krvavo zlato Đorđa Andrejevića Kuna.

Rad Milice Ružičić simbolički predstavlja nestajanje rudnika u klasičnom smislu, počev od podatka da je u zlatno doba Bora, RTB zapošljavao 25.000 radnika, dok je danas zapošljeno blizu 5.000 radnika.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja RS na konkursu za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti u 2015. godini. Sredstvima Ministarstava kulture otkupljena je produkcija radova Milice Ružičić koju čini 10 akvarela različitih dimenzija.

Autor projekta je Danijela Matović, viši kustos Zbirke istorije umetnosti,