Praistorijska

Praistorijska zbirka sadrži preko dve hiljade predmeta – inventarnih jedinica razvrstanih u jedan širok vremenski okvir od starijeg neolita (VII-VI milenijum stare ere), preko bakarnog (IV-III milenijum stare ere) i bronzanog (II milenijum stare ere) doba do gvozdenog doba (I milenijum stare ere) i dolaska Rimljana na ove prostore (I vek nove ere). 


Ovi predmeti reprezentuju ostatke materijalne i duhovne kulture ljudskih zajednica iz pomenutih epoha, a izrađeni su od različitih materijala gde dominira keramika, zatim kamen i metal - bakar, bronza i gvožđe (razni upotrebni predmeti – posuđe, oruđe (dleta, igle,sekire,žrvnjevi, rastirači, pršljenci ...), oružje (koplja, strelice, bodeži) ..., kultni predmeti – figurine, amuleti, žrtvenici.., ukrasni predmeti – pojas, igle, fibule...). 


Predmeti su najčešće u Zbirku stizali putem arheoloških istraživanja, a znatno manje putem otkupa i poklona. U Zbirci se nalazi nekoliko izuzetno reprezentativnih predmeta - figurine iz starijeg eneolita (IV milenijum stare ere), bronzani pojas, igle i fibule iz starijeg gvozdenog doba (I milenijum stare ere), od kojih se izdvaja jedan keramički žrtvenik iz Rudne Glave, jednog od najstarijih rudnika bakra na svetu (VI-V milenijum stare ere) koji predstavlja i zaštitni znak Muzeja.