Tehnička baština

Najmlađe odeljenje u Muzeju rudarstva i metalurgije počelo je da funkcioniše 2005. godine zapošljavanjem prvog kustosa Zbirke tehničke baštine. Bavi se proučavanjem, evidentiranjem, prikupljanjem, čuvanjem, obradom, izlaganjem i publikovanjem predmeta tehničke kulture uopšte. Zbirka je osnovana 1992. godine, a čine je industrijski proizvedeni mašine, alati i oprema. Prvi inventarisani predmeti su eksponati iz Park muzeja rudarske, metalurške i mašinske opreme. Početkom rada Odeljenja pristupilo se aktivnijem i sistematičnijem obogaćivanju Zbirke. Predmeti se zanavljaju poklonima i otkupima. U proteklih nekoliko godina počelo se sa koncipiranjem kolekcija u okviru Zbirke: rudarske, metalurške i mašinske opreme i alata; mernih instrumenata, audio-vizuelne opreme, kompjuterske opreme, telefona, radio aparata, foto opreme, proizvoda RTB-a, kućne tehnike, fotografija, tehničke dokumentacije i drugo.


Muzejski predmeti nalaze se u eksterijeru i enterijeru. Za bolji rad Odeljenja neophodno je obezbediti depo koji će zadovoljoti muzeološke standarde odlaganja i čuvanja predmeta.