Konzervacija

Tokom četrdesetogodišnjeg rada Odeljenja za konzervaciju tretirano je preko tri hiljade predmeta od keramike, tekstila, drveta i metala. Svi novonabavljeni predmeti , po dobijanju inventarskog broja, prolaze kroz mehaničko čišćenje da bi se nakon konsultacije sa kustosom koji vodi zbirku, pristupilo konzervaciji predmeta. Konzervacija i restauracija, u misiji zaštite kulturnih dobara obuhvata tri faze:


1. Ispitivanje stanja i osobina materijala muzejskog predmeta,


2. Konzervatorsko-restauratorske intervencije,


3. Obezbeđivanje uslova za čuvanje predmeta u depoima i izložbenim prostorijama.


Ambicija Muzeja rudarstva i metalurgije ne iscrpljuju se sa postignutim. Stalno se radi na poboljšanju uslova rada u Odeljenju za konzervaciju, od fizičkih do tehničkih i tehnoloških. Ono što daje poseban optimizam u naporima za očuvanje kulturne baštine jeste svest zaposlenih o tome da svi predmeti načinjeni ljudskom rukom moraju biti povrgnuti stalnoj brizi i pažnji: od pronalaženja, preko čišćenja, konsolidacije strukture, vraćanja prvobitnog oblika i izgleda, do uslova za pravilno čuvanje i izlaganje.