Dokumentacija sa bibliotekom

U cilju stvaranja što povoljnijih uslova za stručnu obradu muzejskih fondova i aktivnosti Muzeja rudarstva i metalurgije "Bor", formirano je Odeljenje dokumentacije. Obuhvata različite dokumente od postupka akvizicije, stručne obrade foto - dokumentacije, dosijea izložbi, vizuelne, hemerotečke i arhivske građe. Arhivska građa podrazumeva postojanje dokumentacije različitog tipa: podatke o poklonima i otkupima, različitim zapisnicima, o saradnji sa drugim ustanovama, knjige utisaka i drugi promotivni štampani materijal. Zainteresovana lica mogu dobiti potrebne informacije iz oblasti dokumentarne građe.


Od osnivanja Muzeja, uporedo se razvijala i stručna biblioteka svojom koncepcijom i namenom. Godine 1995. muzejska biblioteka upisana je u Centralni registar biblioteka Republike Srbije, kao specijalna. Biblioteka Muzeja ima preko 7500 publikacija iz oblasti društvenih nauka: arheologija, etnologija, istorija, istorija umetnosti; kao i fond iz prirodnih i tehničkih nauka vezanih za razvoj rudarsko - metalurške delatnosti. Osim stručnjaka i svih zaposlenih u Muzeju, bibliotečki fond mogu koristiti i druga zainteresovana lica. U čitaoničnom delu biblioteke korisnici mogu dobiti sve potrebne informacije iz domena napred navedenih oblasti.