Kontakt

Kontakt

MUZEJ RUDARSTVA I METALURGIJE’’BOR’’


Moše Pijade 19


19210 Bor


Republika Srbija


 


Telefon: +381 30 423 560


Faks: +381 30 422 145


Email: muzej5@open.telekom.rs


 


PIB:  100568080


Matični broj: 07130287


Broj računa, naziv i adresa banke: 840-473664-89, Uprava za trezor


  


Direktor:


V.d.direktora Igor Jovanović


Tel. +381 30 422 145


 


Pedagoško odeljenje:


Zakazivanje grupnih i školskih poseta, kupovina muzejskih izdanja


Violeta Nešić, muzejski vodič


Mob. +381 60 6000390


Email: violeta.i.nesic@gmail.com


 


Računovodstvo:


Valentina Novaković, šef odeljenja


Tel. +381 30 424 963


 


Opšti poslovi


Tel. +381 30 458 725


 


Radno vreme:


Ponedeljak – petak 8.00 – 20.00


Subota 9.00 – 13.00


U periodu od 3. juna do 4. septembra Muzej će raditi radnim danima od 8 do 15 časova.


 


GALERIJA UMETNIČKE KOLONIJE ’’BAKAR’’


Milana Vasića Perice 4


Bor


Tel. +381 30 422 268


Radno vreme:


Ponedeljak – petak 8.00 – 15.00


 


KONAK KNEZA MILOŠA


Brestovačka Banja


Tel. +381 30 477 386


Radno vreme:


Od 1. maja do 1. oktobra, subota i nedelja 10.30 – 16.00