Izdavaštvo

1968.


Nikola Tasić, Zlotska pećina - arheološko nalazište, Narodni muzej Bor, 1968.


1970.


Tomislav Pajić, Dragan Ničić, Brestovačka banja u vreme kneza Miloša, Narodni muzej Bor, 1970.


1973.


Grupa autora, Bor i okolina I, prošlost i tradicionalna kultura, Skupština opštine Bor i Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1973.


1975.


Grupa autora, Bor i okolina II, prirodni uslovi, stanovništvo, ekonomski i društveni razvoj, Skupština opštine Bor i Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1975.


Živko Avramovski,Treći Rajh i borski rudnik, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1975.


Stojan Kesić, Slobodan Bosiljčić, Radnički pokret u Boru i okolini (do 1941.godine), Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1975.


1979.


Tomislav Pajić, Ilija Janković, Spomenici i spomen obeležja iz Narodnooslobodilačkog rata na teritoriji opštine Bor,  Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1979.


Tomislav Pajić, Ilija Janković, Krv će prolivena k'o sjeme rađat pokoljenja nova, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1979.


Dušan Kabić, Mapa grafika "Krvavo zlato" Đorđa Andrejevića Kuna, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1979.


1980.


Zbornik radova, knj. 1, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1980.


1982.


Zbornik radova, knj. 2, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1982.


Borislav Jovanović, Rudna glava - najstarije rudarstvo bakra na Centralnom Balkanu, Muzej rudarstva i metalurgije, Arheološki institut, Bor-Beograd, 1982.


Vasilije Simić, Izgradnja Majdanpeka i njegovo naseljavanje 1849 - 1857, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1982.


1985.


I Umetnička kolonija "Bakar" Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1985.


1986.


Zbornik radova, knj. 3/4, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1986.


II Umetnička kolonija "Bakar" Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1986.


1987.


III Umetnička kolonija "Bakar" Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1987.


1988.


IV Umetnička kolonija "Bakar" Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1988.


1989.


V Umetnička kolonija "Bakar" Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1989.


1990.


Grupa autora, Arheometalurški lokaliteti u Srbiji, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1990.


VI Umetnička kolonija "Bakar" Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1990.


1991.


Zbornik radova, knj. 5/6, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1991.


VII Umetnička kolonija "Bakar" Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1991.


1992.


VIII Umetnička kolonija "Bakar" Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1992. 


1993.


IX Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1993.


1994.


Emina Branković, Uskrs – narodna verovanja i običaji u okolini Bora, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1994.


X Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1994.


1995.


Ancient mining and metallurgy in Southeast Europe, international symposium, Donji Milanovac, may 20 – 25, 1990, Archaeological institute, Belgrade, Museum of Mining and Metallurgy, Bor, Bor – Belgrade 1995.


XI Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1995.


1996.


XII Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor-Majdanpek, 1996.


1997.


Dušica Nikolić, Antičko gvozdeno oruđe, muzejske zbirke 1, arheologija, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1997.


XIII Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1997.


1998.


Tatomir Vukanović, Rečnik drevnog rudarstva u zemljama Centralnog Balkana XII – XVIII veka, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1998.


Emina Branković, Tradicionalno odevanje Vlaha od poslednjih decenija XIX veka do savremenog doba, muzejske zbirke 2, etnologija, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1998.


Đoka Stamenković, Zlato i nakit, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 1998.


XIV Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije ''Bor'', Bor, 1998.


2000.


Emil Milošević, Poklon, muzejske zbirke 3, Umetnost, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2000.


Đoka Stamenković, Zlatarstvo – tajne zanata – recepture procesi iskustva, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2000. 


XV i XVI Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2000.


2001.


Suzana Mijić, Bačija arhaična ustanova stočarenja na Dubašnici i Maliniku, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2001.


Đoka Stamenković, Salma Antal, Rafinacija zlata i srebra – priručnik za zlatare, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2001.


XVII Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2001.


2002.


XVIII Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2002.


Salma Antal, Miloš Stamenković, Topljenje i livenje u zlatarstvu, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2002.


2003.


Dušica Nikolić, Suzana Mijić, Ispiranje zlata od praistorije do XX veka, muzejske zbirke 4, arheologija-etnologija, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2003.


Đoka Stamenković, Miloš Stamenković, Mašine i oprema u zlatarstvu, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2003.


XIX Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2003.


2004.


Jelena Miletić, Mapa grafika ''Krvavo zlato'' Đorđa Andrejevića Kuna, muzejske zbirke 5 – istorija umetnosti, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2004.


Dušan Kabić, Bor kao inspiracija umetnika, muzejske zbirke 6 – istorija umetnosti, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2004. 


Dušica Nikolić, Igor Jovanović, Arheološka istraživanja Muzeja rudarstva i metalurgije 1963-2004, neobjavljen materijal, muzejske zbirke 7, arheologija, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, 2004.


Grupa autora, Bor i okolina u praistoriji, antici i srednjem veku , Muzej rudarstva i metalurgije, Centar za arheološka istraživanja i Filozofski fakultet u Beogradu, Bor – Beograd, 2004.


Đoka Stamenković, Miloš Stamenković, Završna obrada i održavanje nakita, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2004.


XX Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2004. 


2005.


XXI Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2005.


2006.


Suzana Mijić, Tradicionalno odevanje stanovništva u okolini Bora, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2006.


XXII Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2006.


Suzana Mijić, Hlebovi i rituali, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2006.


2007.


Suzana Mijić, Venčanje u Boru i okolini (1920-1955), Muzej rudarstva i metalurgje Bor, Bor, 2007.


XXIII Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2007.


Zbornik radova, knj. 7/9, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2007.


2008.


Dušan Kabić, Likovna umetnost u Boru 1900 – 2000. godina, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor 2008.


XXIV Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2008.


2009.


Dragana Ignjatović, Beleške u vremenu: Izložbena i izdavčka delatnost Muzeja rudarstva i metalurgije ''Bor'' u Boru 1961-2009, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2009.


XXV Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije ''Bor'' Bor, Bor, 2009.


2010.


Danijela Matović, Nikola Graovac – motivi iz Bora, muzejske zbirke br.8 – istorija umetnosti, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2010.


Zbornik radova 10/12, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2010.


XXVI Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2010.


2011.


Dušan Kabić, Danijela Matović, Od klasičnog do savremenog, muzejske zbirke 9 – istorija umetnosti, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2011.


Dušan Kabić, Likovna događanja u Boru od 1977. do 2007. godine, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2011. 


XXVII Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2011.


Slađana Đurđekanović Mirić, Krvavo zlato 28 orginalnih drvoreza Đ. Andrejevića – Kuna, katalog, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Muzej Rudničko Takovskog kraja, Gornji Milanovac, Bor, 2011.


2012.


Slavoljub Gacović, Romanizacija i Romansko stanovništvo Timočke zone od I do XVI veka, knjiga I, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Ariadnae filum, Bor 2012. 


Slavoljub Gacović, Romanizacija i Romansko stanovništvo Timočke zone od I do XVI veka, knjiga II, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Ariadnae filum, Bor 2012. 


Slavoljub Gacović, Romanizacija i Romansko stanovništvo Timočke zone od I do XVI veka, knjiga III, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Ariadnae filum, Bor 2012. 


Slađana Đurđekanović Mirić, Memorijal Bratislava Petrovića, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2012.


XXVIII Umetnička kolonija ''Bakar'' Bor, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2012.


2013.


Zbornik radova 13/15, Muzej rudarstva i metalurgije Bor, Bor, 2013.


2015.


Aleksandar Kapuran, Aleksandar Bulatović i Igor Jovanović, Bor i Majdanpek, kulturna stratigrafija praistorijskih lokaliteta između Đerdapa i Crnog Timoka, Arheološka građa Srbije, Beograd - Bor 2014.