Istorijska

Istorijski fond sačinjavaju zbirke fotografija, razglednica, pisane građe, memorijalne građe, odlikovanja, oružja, ličnih predmeta, radne opreme i numizmatike.


Zbirka fotografija je najbrojnija i čini više hiljada primeraka, koji uglavnom prikazuju rudnik i pogone, od početka XX veka do naših dana. Fotografije su autentične, različitog formata, većinom crno bele. Najdragoceniji deo su nagativi na staklenim pločama, iz međuratnog perioda, s predstavom preduzeća i naselja.


Razglednice prikazuju Bor i druga mesta u Srbiji i inostranstvu. Značajan je album crno belih razglednica sa motivima iz Francuske do II svetskog rata.


Pisana građa, veoma raznovrsna, sastoji se od raznih akata FDBR, policicjskih i sudski organa u staroj Jugoslaviji, okupacionih i posleratnih vlasti. Zapisnici Sreskog, Mesnog i Gradskog NOO su izvor prvog reda o ratnim i posleratnim prilikama.


U zbirci memorijalne građe su pisani iskazi učesnika i savremenika o radničkom pokretu i NOP-u.


Zbirka odlikovanja sadrži ratne spomenice 1912, 1913, 1915 i 1914 – 1918, i Medalju dobrom strelcu.


U zbirci oružja su puške i automat boraca NOVJ, nemački šlemovi, opasači i nadzornički revolver.


Zbirka ličnih predmeta ilustruje život prevashodno poznatih ljudi, domaću radinost, događaje, običaje i vreme. Od posebne važnosti su lični predmeti Jevreja – logoraša.


Radnu opremu sačinjavaju razni alati i rudarske bušilice korišćeni na radilištima.


Numizmatika se sastoji od kovanog i papirnog novca Kraljevine Srbije, stare Jugoslavije, Nedićeve Srbije i FNRJ; i stranog novca – rumunskog, bugarskog i nemačkog.