Galerija umetničke kolonije Bakar

Vođena idejom da prepoznatljiv borski materijal (bakar,bronzu) pretoči u trajnu i plemenitu formu 1985. godine osnovana je Umetnička kolonija Bakar, koja gotovo tri decenije demonstrira sva dostignuća u oblasti savremenog skulpturalnog modelovanja.


Prostorno-proizvodna celina industrijskog kombinata Rudarsko-topioničarskog basena Bor predodređena je da postane stecište vajara i mesto izrade skulptura. Ideja o formiranju kolonije upravo je bazirana na svim uslovima i specifičnostima koje nude materijali i postojeći proizvodni procesi.


Umetnička kolonija Bakar predviđa da autori realizuju po tri skulpture, od kojih dve po odluci Umetničkog saveta pripadaju muzejskoj zbirci, a jedna autoru. Na taj način danas je formirana kolekcija koja broji preko četiristotine skulptura najrazličitijih formata, kao i najrazličitijih, kako domaćih tako i inostranih autora (Nikola Koka Janković, Kosta Bogdanović, Olga Jevrić, Ana Bešlić, Aneta Svetieva, Tomislav Todorović, Mrđan Bajić, Zdravko Joksimović,Alen Ravijo, Haralompos Lalis, Stefan Manevski ...).


Kolekcija skulptura Umetničke kolonije Bakar je od neprocenjive istorijske i kulturološke vrednosti na osnovu koje je moguće pratiti i rekonstruisati tokove razvoja savremene skulpture poslednjih decenija XX i početka XXI veka. Postavka se može videti u istoimenoj galeriji u objektu iz tridesetih godina XX veka u centru Bora.