Jaroslav Kandić: borska vizija

Povodom obeležavanja Dana Muzeja, 15. decembra u 19 sati, u galeriji Muzeja rudarstva i metalurgije biće otvarana izložba Jaroslav Kandić: borska vizija.


Izložba Jaroslav Kandić: borska vizija iz umetničke zbirke Muzeja rudarstva i metalurgije predstavlja osvrt i ponovno vraćanje u fokus stručne i šire javnosti dela, ovog, za lokalnu sredinu značajnog umetnika. Ekspozicija obuhvata radove koje je ovaj autor poklonio Muzeju tokom svog boravka u Boru, i samim tim predstavlja krajnje suženu retrospektivu njegovog stvaralaštva ostvarenog u tom periodu. To je i svojevrsna posveta i sećanje na ovog uglednog slikara i likovnog pedagoga koji je jedan deo svog života i stvaralaštva zaveštao Boru.


Autorka izložbe je Danijela Matović, viša kustoškinja Zbirke istorije umetnosti.