Arheološko i etnografsko nasleđe iz fundusa Muzeja u Prištini

Izložbom je obuhvaćen jedan deo arheološkog nasleđa Kosova i Metohije predstavljen kroz keramičke posude od ranog neolita - VI milenijuma p.n.e. do srednjeg veka i vremena nemanjićke države; kao i jedan manji deo Zbirke etnografskog materijala Muzeja u Prištini kroz fotografije kompleta seoskih i gradskih nošnji, pojedinačnih odevnih predmeta i raznih vrsta nakita koji je obilato korišćen u dopunjavanu i ukrašavanju odeće.


Autori izložbe:


mr Aleksandar Bačkalov 


Mina Darmanović