Bor do 1941. - izbor iz poklon zbirke Tomislava Pajića

Poklon zbirka dokumentarne fotografije Tomislava Pajića obuhvata period od početka 20. veka, pa do posle Drugog svetskog rata. Izložene fotografije skenirane su u tiff formatu. Izborom od 30 fotografija cilj nam je da upoznamo i informišemo o istorijskom periodu Bora prve polovine 20. veka. 


Negovanje kulture sećanja je poštovanje istorijske prošlosti i zalog za budućnost.


Prof. dr Tomislav Pajić (1928-1997)


Rođen je u Negotinu 21. jula 1928. godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Skoplju, magistrirao i doktorirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Obavljao je nastavničke poslove u više osnovniih i srednjih  škola u istočnoj Srbiji. Od 1975. preuzima katedru na Rudarsko-metalurškom fakultetu u Boru za predmet ''Osnovi opštenarodne odbrane SFRJ'', a od 1986. godine je redovni profesor na istom fakultetu.


Od 1. oktobra 1968. do 31. decembra 1974. godine obavljao je funkciju direktora Narodnog muzeja u Boru. Dao je značajan doprinos obnavljanju i otvaranju Konaka kneza Miloša u Brestovačkoj Banji, kao i u pripremi stalne postavke ''Brestovačka Banja u doba kneza Miloša''.


Ostvario je zapažene rezultate u naučno-istraživačkom i pedagoškom radu, a doprineo je i razvoju kulture u Boru i istočnoj Srbiji.


Dobitnik je više nagrada i priznanja. Kao organizator, rukovodilac, nastavnik i predavač uživao je autoritet savesnog, pravičnog i angažovanog čoveka. Preminuo  je 7. oktobra 1997. godine  u Boru.


Autorka izložbe: Dragana Ignjatović, viši kustos Muzeja rudarstva i metalurgije.


Otvranje izložbe je 30. juna 2016. u 19 sati, u galeriji Muzeja rudarstva i metalurgije. Izložba će biti otvorena do kraja avgusta.