Konzervacija keramičkih predmeta

U Muzeju rudarstva i metalurgije, 24. i 25. decembra, održava se radionica Konzervacija keramičkih predmeta, na kojoj će učesnici moći da se upoznaju sa osnovnima fazama konzervatorskog tretmana: čišćenjem, rekonstrukcijom, restauracijom i retušem.


Učesnici su učenici III razreda Ekonomsko-trgovinske škole Bor.