Arheološka

Rezultat kontinuiranog višedecenijskog rada Arheološkog odeljenja je stvaranje bogate i po sadržaju raznovrsne Arheološke zbirke. Zbog svoje obimnosti, ona je podeljena na tri osnovna dela: Praistorijsku, Antičku i Srednjevekovnu zbirku sa preko 3100 muzealija. Ovom broju treba dodati i Numizmatičku zbirku koja egzistira u okvirima Antičke i Srednjevekovne zbirke i broji preko 2000 jedinica. Predmeti su najvećim delom stigli u Zbirku višegodišnjim sistematskim istraživanjem terena, a zatim i poklonima i otkupima. Zastupljeni su predmeti izrađeni od različitih materijala (keramika, metal, kost, kamen, kremen, staklena pasta, drvo...) koji su imali različite funkcije (grnčarija, oruđe, oružje, nakit, kultni predmeti...).