Antička

Antička arheološka zbirka poseduje predmete koji obuhvataju vremenski period od kraja  III do početka V veka nove ere, odnosno vreme  rimske dominacije u ovim krajevima. 


Antička zbirka je raznovrsna, kako po materijalu od kojih su predmeti izrađeni: zlato, srebro, bronza, gvožđe, keramika, kamen, kost, staklo, drvo; tako i po nameni i vrsti predmeta: ukrasni predmeti, figurine, posude, oruđe, oružje. U sastav Antičke zbirke spada i Numizmatička zbirka sa novcem iz perioda od  II  do kraja IV veka. 


U Zbirci se nalazi i nekoliko reprezentativnih predmeta: garnitura ženskog zlatnog nakita, gema sa predstavom Dioskura, statueta Venere sa jabukom, nekoliko primeraka rimskog zlatnog novca.


Predmeti su u Antičku arheološku zbirku dospeli arheološkim iskopavanjima, poklonima i otkupom.